4 juni 2015

Bara citat

Denna gång ger jag bara några citat ur "Ficktjuven på nudistlägret" av Ben Furman och Tapani Ahola. En alldeles utmärkt liten bok som borde läsas av alla självgoda
psykologer och terapeuter. Och alla andra som har någon kontakt med den psykiatriska verksamheten.

"Genom att hemlighålla det mesta som händer vid psykiatriska institutioner och inom socialvården kan kritik från utomstående lätt undvikas. Så länge lekmän och människor i klientens sociala nätverk inte vet vad som verkligen sker mellan klienten och hjälpande system och inte heller känner till vilken ideologi som tillämpas av klinikerna i dessa system, finns det ingen möjlighet för någon att uttrycka kritik på ett sätt som väcker klinikernas uppmärksamhet. Vilken kritik som helst kan avvärjas med hänvisning till kritikerns bristande kunskap om ämnet i fråga."
"Liksom den psykiatriska jargongen är obegriplig för klienter (och i själva verket för de flesta professionella ), verkar hemlighetsfullheten bidra till skapandet av illusionen att "vi":de professionella vet mera och förstår mänskligt beteende bättre än "de andra", klienterna och
människorna i deras nätverk. Det är allmänt känt att trollkonstnärer inte bör avslöja sina hemligheter om de vill att publiken skall fortsätta att beundra dem och förvånas av dem. Kliniskt psykologiskt tänkande, hur komplicerat och utstuderat det än må verka, kan till största delen reduceras till rätt enkla och fantasilösa idéer - som vanligen inte i någon väsentlig grad skiljer sig från klienternas och deras nätverks idéer."


"Områden som psykiatri, psykoterapi och socialt arbete kan i allmänhet inte skryta med anmärkningsvärda resultat. I en dylik situation är det mer än naturligt att man försöker garantera sin auktoritet och sitt fortbestånd genom att låtsas om att man vet mera än vad man de facto gör. I själva verket finns det ingen orsak för kliniker att gå omkring i kejsarens nya kläder. Att avslöja sin okunnighet och ärligt medge att all psykologisk information är hypotetisk ger bättre grund för trovärdighet, ömsesidig respekt och samarbete än att försöka skapa en vilseledande bild av överlägsenhet och auktoritet."

4 juni 2015

Bara citat

Denna gång ger jag bara några citat ur "Ficktjuven på nudistlägret" av Ben Furman och Tapani Ahola. En alldeles utmärkt liten bok som borde läsas av alla självgoda
psykologer och terapeuter. Och alla andra som har någon kontakt med den psykiatriska verksamheten.

"Genom att hemlighålla det mesta som händer vid psykiatriska institutioner och inom socialvården kan kritik från utomstående lätt undvikas. Så länge lekmän och människor i klientens sociala nätverk inte vet vad som verkligen sker mellan klienten och hjälpande system och inte heller känner till vilken ideologi som tillämpas av klinikerna i dessa system, finns det ingen möjlighet för någon att uttrycka kritik på ett sätt som väcker klinikernas uppmärksamhet. Vilken kritik som helst kan avvärjas med hänvisning till kritikerns bristande kunskap om ämnet i fråga."
"Liksom den psykiatriska jargongen är obegriplig för klienter (och i själva verket för de flesta professionella ), verkar hemlighetsfullheten bidra till skapandet av illusionen att "vi":de professionella vet mera och förstår mänskligt beteende bättre än "de andra", klienterna och
människorna i deras nätverk. Det är allmänt känt att trollkonstnärer inte bör avslöja sina hemligheter om de vill att publiken skall fortsätta att beundra dem och förvånas av dem. Kliniskt psykologiskt tänkande, hur komplicerat och utstuderat det än må verka, kan till största delen reduceras till rätt enkla och fantasilösa idéer - som vanligen inte i någon väsentlig grad skiljer sig från klienternas och deras nätverks idéer."


"Områden som psykiatri, psykoterapi och socialt arbete kan i allmänhet inte skryta med anmärkningsvärda resultat. I en dylik situation är det mer än naturligt att man försöker garantera sin auktoritet och sitt fortbestånd genom att låtsas om att man vet mera än vad man de facto gör. I själva verket finns det ingen orsak för kliniker att gå omkring i kejsarens nya kläder. Att avslöja sin okunnighet och ärligt medge att all psykologisk information är hypotetisk ger bättre grund för trovärdighet, ömsesidig respekt och samarbete än att försöka skapa en vilseledande bild av överlägsenhet och auktoritet."